Tilbake til Råd og utvalg

Formannskapet

NavnFunksjonRepresenterer
Hans Olav Sundfør Ordfører Høyre
Jytte Sonne Varaordfører Kristelig folkeparti
Anders Brabrand Medlem Arbeiderpartiet
Ane Tosterud Holte Medlem Arbeiderpartiet
Anne Lise Fredlund Medlem Sosialistisk venstreparti
Astrid Gaassand Medlem Fremskrittspartiet
Jon Grunde Roland Medlem Senterpartiet
Knut Arne Vassdokken Medlem Arbeiderpartiet
Marianne Gunnerud Medlem Høyre
Merethe Kjellberg Medlem Arbeiderpartiet
Mona Bergh Brustad Medlem Pensjonistpartiet
Terje Kongsrud Medlem Venstre
Øyvin Aamodt Medlem Rødt
Anette Audenhus Røsjorde Varamedlem Høyre
Bjørgulv Noraberg Varamedlem Høyre
Einar Brusveen Varamedlem Pensjonistpartiet
Freddy Jensen Varamedlem Høyre
Frida Kvikne Dotterud Varamedlem Høyre
Geir Bjørke Varamedlem Arbeiderpartiet
Geir Thingvald Varamedlem Industri- og næringspartiet
Hans Petter Bjørge Varamedlem Fremskrittspartiet
Hege Elisabeth Bræin Furuli Varamedlem Arbeiderpartiet
Hilde Anita Hilmen Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Ibrahim Mahamoud Varamedlem Arbeiderpartiet
Ingerid Lyngnes Varamedlem Senterpartiet
Kaia Bergslien Paulsen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Knut Birger Bakken Varamedlem Arbeiderpartiet
Marius Sunde Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Roar Olsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Sigrid Skjølås Varamedlem Arbeiderpartiet
Terezia Hole Varamedlem Venstre
Øystein Lauen Varamedlem Sosialistisk venstreparti