Hovedplan E6 Roterud-Storhove

Her er gjeldende hovedplankart som viser som vedtatt plan, og med endringene markert med hvitt.

Mindre reguleringsendring for Detaljregulering E6 Roterud-Storhove