Formannskapet ga den 21. september 2021 kommunedirektøren i oppdrag å utarbeide en ny skolebruksplan. Den skulle inneholde en kortfattet tilstandsrapport for alle skolene i Lillehammer, samt forslag til løsninger innen følgende områder:

  • Framtidig ungdomsskolestruktur som er både pedagogisk forsvarlig og kostnadseffektiv.
  • Struktur på barneskolene, herunder se på utnyttelsen av ledig kapasitet opp mot dagens skolekretsgrenser.
  • Oversikt over hvilke skoler som skal prioriteres med tanke på renovering, og eventuelle behov for nye bygg.

I den forbindelse hadde vi en høringsrunde fra juni til oktober 2022, hvor vi har fått inn mange innspill til hvordan Lillehammer-skolen skal se ut i framtiden. Det kom inn i overkant av 80 høringsinnspill, som nå er under behandling.

Alle høringsinnspillene finner du øverst på denne siden, eller ved å klikke på linken i denne setningen. Du får da åpnet innspillene som PDF.

I menyen øverst finner du også informasjonen og dokumentene som ble gitt ut ved høringsrunden.

Denne siden vil bli oppdatert med videre prosess når det er klart.