Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Foto: Svein Ove Gruven

Ny vannledning mellom Vårstien og Linneavegen

Det skal i høst legges vannledning på ca. 60 meter fra enden av Vårstien og opp gangvegen i retning Linneavegen. Arbeidene starter ca 1. oktober og vil være ferdig til jul.

Hamarvegen nord

Anleggsarbeider langs Hamarvegen

Det skal etableres ny gang- og sykkelveg og nye vann- og avløpsledninger langs Hamarvegen mellom Åretta og Storgata i Søre Ål. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Lillehammer kommune der Statens vegvesen vil være formell byggherre. Planlagt oppstart for anleggsarbeidene er satt til våren 2020.

Lillehammer vannverk - Skisse: Sweco

Lillehammer vannverk

Et nytt flomsikkert vannverk skal bygges i Hovemoen med beliggenhet litt høyere i terrenget enn vannverket i Korgen. Samme vannkilde skal benyttes, og vannet skal pumpes fra grunnvannsbrønnene i Korgen opp til det nye vannverket. I det nye vannverket blir det etablert vannbehandlingsanlegg for manganfjerning.

 

Høydebasseng Skogen - Foto: Intec

Høydebasseng Skogen

Lillehammer kommune har tatt i bruk et nytt høydebasseng på 1000m3 og ledningsnett i Søre Ål i vinter.

Gamle Kringsjåvegen. Foto: Elisabeth Børde

Anleggsarbeider i Gamle Kringsjåvegen

Det foregår for tiden anleggsarbeider i Gamle Kringsjåvegen i forbindelse med at vegen oppgraderes med gang- og sykkelveg. Tiltaket inngår som ett av flere i en overordnet målsetning om å skape trygg skoleveg og redusere behovet for personbiltransport til og fra skolen.