Velkommen til Hammartun skole!

Hammartun skole er Lillehammer kommunes eneste kombinerte barne- og ungdomsskole. 500 barn og om lag 70 voksne har sitt daglige virke her. Vi holder til midt i hjertet av Lillehammer.

Vårt motto er Læring og trivsel i sentrum!

Om skolen

Hammartun er Lillehammers største skole, Lillehammers eldste skole og Lillehammers eneste 1-10 skole. Selv synes vi også vi har Lillehammers flotteste skole!

Kontakt oss

Besøksadresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer
Postadresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer

Kontakt oss på e-post
Følg oss gjerne på Facebook

Telefon: 61 10 78 43

Rektor: Mads Furu T: 928 01 149
Ansatte ved Hammartun skole

Åpningstider: Man-tors: 8.00-15.45, Fre: 8.00-14.45
Åpningstider SFO: 7.00-16.30
Start- og sluttider for elevene 20/21

Foreldrekontakter og FAU

Valgte representanter i FAU skoleåret 2021/22:

1. klasse - Mari Nørstegård Tomren, 982 57 174
2. klasse - Tuva Marie Eiklid, 992 73 740
3. klasse - Natalie Fossgård, 917 69 737
4. klasse - Håvard Bakken, 918 10 269
5. klasse - Lene Marie Bjugan, 980 05 651
6. klasse - Lars Thorsrud, 900 17 539
7. klasse - Dag Arne Henriksen, 907 66 556
8. klasse - Marie Sörensen, 400 40 753
9. klasse - Camilla Granlien, 922 51 280
10. klasse -  Agnes S. Holland, 474 03 434

Referater fra FAU-møter

Skoleåret 21/22 Skoleåret 20/21
Innkalling Referat Innkalling Referat
01.09.21 01.09.21    
06.10.21 06.10.21    
03.11.21 03.11.21    
01.12.21 01.12.21    
05.01.22 05.01.22    
02.02.22 02.02.22    
09.03.22 09.03.22   10.03.21
06.04.22 06.04.22 07.04.21 07.04.21
04.05.22 04.05.22 05.05.21 05.05.21
01.06.22 01.06.22 02.06.21 02.06.21

 

Helsesykepleier

Linn Bråten (1.-4.) - 468 62 825
Trude Skjåk (5.-10.)- 908 08 344

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste.
Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

Både foreldre og elever er hjertelig velkomne til å ta kontakt med skolehelsetjenesten ved spørsmål eller behov for oppfølging.

Helsesykepleier på Hammartun skole er Linn Bråten og Trude Skjåk. Ta gjerne kontakt!

Linn Bråten (1.-4. trinn) tlf. 46 86 28 25. Email: linn.braten@lillehammer.kommune.no

Tilstede på skolen onsdag, torsdag og fredag, tirsdag ved behov.

Trude Skjåk (5.-10. trinn) tlf. 90 80 83 44 Email: trude.kristin.skjak@lillehammer.kommune.no

Tilstede på skolen mandag, onsdag, torsdag og fredag, tirsdag ved behov.

Skolehelsetjenesten

Visma skole

For å melde fra om sykt barn eller andre beskjeder til kontaktlærer bruker vi et system som heter Visma Flyt skole.

Vi anbefaler at alle foresatte laster ned appen "Min skole - foresatt" og registrerer seg som bruker på skole.visma.com/lillehammer

Her finner du en kort informasjonstekst om systemet.

Undervisningsplaner

Lokal læreplan:

Norsk | Matematikk | Engelsk | Naturfag | Samfunnsfag | KRLE | Musikk | Kroppsøving | Mat & helse | Kunst og håndverk | Tysk | Spansk | Fransk

Årsplaner og fagplaner:

1. trinn | 2. trinn | 3. trinn | 4. trinn | 5. trinn | 6. trinn | 7. trinn | 8. trinn | 9. trinn | 10. trinn

Ukeplaner

Showbie (krever pålogging)

NBNBNB!

Dette året starter vi med nye læreplaner, og må bygge opp alle årsplanene våre fra bunnen. Det vil derfor ta noe tid før alt er på plass. Dag til dag kommunikasjonen finner elevene i Showbie.

 

 nullmobbing.jpg  mittvalg.jpg  miljofyrtarn.jpg