Kursdatoer 2019

Våre kurs bortsett fra angstmestringskurset og hasjavenningsprogrammet er interkommunale og tar i mot deltakere fra Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. 

Alle kursene gjennomføres på Horsters Minde,Kirkegata 26 2609 Lillehammer. Ring psykisk helseteam på telefon 917 13 338 for mer informasjon og påmelding.  Velkommen!

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs): 

29. Januar

27. Mars

25. September

Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs): 

28. Januar

29. April

7. Oktober

Søvnkurs i samarbeid med Frisklivssentralen:

16. Januar

24. April

4. September

30. Oktober

Angstmestringskurs: (kun Lillehammer kommune)

14. Mars

5. Oktober

Nettverksmøte og hasjavenningsprogram (HAP-kurs):

Tar i mot deltakere fra Lillehammer etter forespørsel. Utfyllende informasjon om alle våre kurs finner du her. 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Hva er KiD kurs?

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne med nedstemthet og/eller depresjonssymptomer, der dette går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Hva går kurset ut på?

Kurset bygger på kognitiv og sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall. Kurset er basert på undervisning og hjemmeoppgaver. Du som deltaker får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønster som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet med kurset:

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Du skal lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster.

Praktiske opplysninger:

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs. Kurset går over 10 dager à 2,5 time med innlagte pauser. Kursboka  å "mestre depresjon", blir brukt aktivt på hele kurset, den blir delt ut første dagen. 

Kostnader: 

Kurset koster kr 500,- dette er for kursboken. 

Sted: Kurset holdes på Lillehammer og tilbys til innbyggere både i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu

Påmelding:

For påmelding til kurset, ta kontakt med våre kursledere:

Kursledere:

Grete Engen           Tlf. 97 77 82 22

Mari-Anne Botheim Tlf. 95 93 72 64

Bodil Bjørklund        Tlf 94 79 52 50

Anne Skyberg Røseng  Tlf 90 05 84 73

Last ned vår KiD brosjyre.

Hasjavenningsprogram (HAP)

Hvem er HAP for?

HAP er et tilbud for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver.  

Hva går tilbudet ut på?

Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker eller mer, bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler. Programmet tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. 

Ønsker du mer informasjon eller starte opp med programmet? 

Ta kontakt med oss på telefon: 902 51 514 eller send en e-post tilellen.kyrdalen@lillehammer.kommune.no

Angstmestringskurs

Hva er angstmestringskurs?

Dette er et kurs for mennesker med ulike typer av angst. Kurset inneholder veiledning og eksponering i trygge rammer.

Hva går kurset ut på?

Kurset inneholder veiledning i måter å forstå og håndtere angst på gjennom å finne mestringsstrategier og oppnå mestring av egen angst. I tillegg til å redusere risikoen for tilbakefall.

Målet med kurset:
Styrke troen på egen mestring og betydning.
Forebygge isolasjon og nedstemthet/depresjon.
Kjennskap til ulike metoder og teknikker for mestring av angst.

Praktiske opplysninger:

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Før kursstart blir du innkalt til en forsamtale for å finne ut om dette er et kurs som vil være tilnytte for deg. Det vil bli avholdt kurs en gang pr halvår. Det er opptil 8 deltakere pr.kurs. Kurset består av 4 teoribolker av 2,5 time med innlagte pauser. I tillegg til 2 samlinger a 4 timer med fokus på eksponering.Kurset er gratis.

Påmelding: ta kontakt med ansvarlig for kurset:

Grete Engen Tlf:  977 78 222   

Kurs i belastning (KIB)

Hva er KiB kurs?

Kurs i mestring av belastning  (KiB) er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastninger i livet, mestring og stress. Det jobbes med å karlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Øvelser er en viktig del av kurset.

Målet med kurset

Målet er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids og privatlibb. Med mestring menes det å finne gode strategier for å håndtere belastninger.

Praktiske opplysninger

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 14 deltakere på hvert kurs. Kurset går over 10 dager à 2,5 time med innlagte pauser. Kursboka, "Å mestre belastning", blir brukt aktivt på hele kurset, den blir delt ut første kursdag. Kurset koster kr 500,- .

Påmelding:

For påmelding til kurset, ta kontakt med våre kursledere:

Bodil Bjørklund (Øyer)   Tlf: 947 95 250

Anne Skyberg Røseng (Lillehammer)  Tlf: 900 58 473

Nettverksmøte

Hva er et nettverksmøte?

Et nettverksmøte er en samtale med deg i sentrum som kan gi de rundt deg en større forståelse for din situasjon. Nettverksmøte kan også være til god hjelp om du opplever å ha mistet kontakt med familie og venner. Erfaringer har vist at et nettverk kan yte mye hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Målet er at du sammen med ditt nettverk kan skape en felles forståelse for din situasjon. Alle som er til stede har verdifulle erfaringer, og kjenner deg på ulike måter. De kan derfor ha ideer til hvordan dere sammen kan finne løsninger, slik at du kan nå dine mål. Du definerer ditt nettverk. Det kan være både pårørende, venner, naboer, arbeidskolleger eller bekjente. Du kan også invitere fagpersoner.

Hvorfor velge nettverksmøte?

  • Kan få frem dine og nettverkets ressurser og muligheter.
  • Kan skape en økt forståelse for hverandre, styrke samhørighet og bygge gode relasjoner.
  • Kan sikre at hjelpen blir utformet slik du tenker blir best for deg.
  • Kan forebygge ytterligere fastlåsninger av situasjonen.
  • Kan løse konkrete, praktiske og / eller følelsesmessige problemer.

Hvordan arbeider vi i et nettverksmøte?

To ansatte i psykisk helseteam leder møtet. Forberedelsene til nettverksmøte starter med en samtale mellom deg og møtelederne for å avklare felles forventninger. Møtelederne samarbeider med deg og møtedeltagerne, for å skape rom for dialog og refleksjon i nettverksmøte. De er med på å holde fokus på det som du har valgt å snakke om, uten å ha den tradisjonelle «ekspertrollen».

Hva er din rolle?

  • Du velger selv hvem som skal inviteres (f.eks. familie, venner, naboer, arbeidskollegaer, fastlege eller andre fra det offentlige hjelpeapparatet)
  • Du velger hvor møtet skal holdes
  • Du velger hva som skal være tema for møtet

Vil du vite mer eller be om et nettverksmøte?

Kontakt oss på telefon eller e-post: 

Psykisk helseteam telefon: 917 13 338 

E-post: psykiskhelse@lillehammer.kommune.no

Ansvarlig for nettverksmøter:

Randi Ødegårdstuen telefon: 611 05 353

Last ned vår brosjyre her.

Søvnkurs

Hva går søvnkurset ut på? 

Mange opplever søvnproblemer i ulik grad og ved å delta på søvnkurset er målet å bedre din søvnkvalitet, og øke bevisstheten om ulike faktorer som påvirker søvnen din.
I dette kurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer, samt hva du kan gjøre for å bedre søvn. 

Mål: 

I søvnkurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer. Du vil også få kunnskap om hva du kan gjøre for å bedre søvnen din. Du vil læremetoder og teknikker for å bedre søvnen. Hjemmeoppgaver og utprøving av hva du lærer er en viktig del av kurset.

Målet med kurset:

Målet er å få bedret søvn, og kunnskap om benyttelsen av ulike metoder.

Praktiske opplysninger:

Det er 8 - 14 deltakere på hvert kurs, og kurset holdes på Horsters Minde. Det ligger i krysset Mathiesensgt./Kirkegt. Kurset vil gå over 5 kvelder, 1 gang i uken klokken 13:30 - 15:30. Boka "Min søvndagbok" blir utdelt første kursdag, og skal brukes aktivt gjennom kurset. Det er 1 oppfølgingsmøte ca 1 måned etter avsluttet kurs. Kurset er gratis.                                                                                                        

Kurset er interkommunalt og vi tar i mot påmeldinger fra Øyer, Gausdal, Ringebu og Lillehammer.

Ansvarlig for kurset:

Anne Skyberg Røseng  Tlf: 900 58 473

Treningstilbud

Innebandy - rustjenesten 

Tid: Hver onsdag kl 16:00 - 17:00 
Sted: Møt i Kristins hall kl. 16.00 eller kl. 15.45 hos Rustjenesten i Lars Skrefsrudsgate 1 om du ønsker skyss.

Kontakt Rustjenesten ved spørsmål tlf: 902 515 14 

Spenst - spinning/saltrening

Det blir først en halv time med sykling/spinning, og deretter en halv time i sal med styrketrening. Katrine er instruktør. Registrer fornavnet ditt på liste i resepsjonen.
Du kan gjerne ta med deg ledsager/støttekontakt 
Ta med: Egne trenings sko for innebruk, vannflaske og eget håndkle.
Tid: Hver mandag klokken 13:00 - 14:00 Pris: Gratis
Kontaktperson: Spenst v/Katrine Falkenberg tlf 61 26 86 30

Ut på tur- gruppa

"Ut på tur"- gruppa tilbyr gåturer for alle hver torsdag kl 11:15 Her kan du bli med på turer i nærområdet, hver torsdag formiddag. Turene varer 2-3 timer med en god pause underveis. Ofte med bål, mat og kaffe. Vi tilpasser turene til flest mulig, og i noen tilfeller kan vi dele opp gruppen i to grupper dersom noen ønsker å gå lengre eller raskere, og andre ønsker å gå kortere/saktere.

Oppmøte nord for Badedammen, nederst i VIP vegen kl. 11.15 hver torsdag. Tilbake ca. kl. 15.00. Gode tursko, sitteunderlag, varm eller kald drikke, litt niste. Klær etter vær.

Trening og bevegelse v/Villa Utsikten

Alle som ønsker å ha et sted å gå til for enten å trene på egenhånd eller drive aktivitet sammen med andre har tilgang til Rehabiliteringssenterets treningslokaler. Lokalene inneholder treningsapparater, vekter, baller, sal med muligheter for ballspill og sirkeltrening. Det er også bordtennisbord i salen.

Treningslokalene har åpent: mandag og onsdag klokken 11:00 -12:00 Fredag klokken 11:30-12:30

Alle våre treningstilbud er gratis. Ta med drikkeflaske, joggesko og humør! 

Påmelding

For påmelding eller mer informasjon om de ulike kursene kan du ta kontakt med:

Før kursstart vil du bli kontaktet for en forsamtale for å gi deg informasjon om kurset og gjensidig avklaring til forventninger.