Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil få kunnskap om hva som forårsaker stress, og hvordan stress påvirker kroppen 
 • Du vil bli bevisst på egen sårbarhet for utbrenthet og hvordan mestre disse 
 • Du vil bli bevisst på hva som tar og gir energi, hvordan energi kan fylles opp
 • Du vil lære teknikker for å håndtere bekymring og grubling.

 

Hva forventer vi av deg?

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele
 • Du gjør hjemmeoppgavene
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt
 • Tilpasset veiledning
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere
 • Kurset er et gratis lavterskeltilbud for deg fra 16 år
 • Kurset består av 4 kursdager
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset
 • Siste kursdag får du en evaluering av hvordan du opplevde kurset
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2024

Onsdag 13.mars, klokken 13:00 -. 15:00 Sted: Fåberggata 128 

Onsdag 13. november, klokken 13:00 - 15:00 Sted: Fåberggata 128