Nyhet! Kurs i belastningsmestring 2. juni Lillehammer kino

I samarbeid med Lillehammer kino kan vi starte KIB-kurs 2.juni!

Kurset starter på en tirsdag (på grunn av 2.pinsedag), men vil gå hver mandag fra klokken 12.30-15.00 i uke 23 til 26 og deretter uke 34 til 37. Kurset vil foregå i en av kinosalene og alle smittevernhensyn blir ivaretatt.

Har du spørsmål eller påmeldinger har du ta kontakt med kursledere Anne Skyberg Røseng telefon: 90 05 84 73 eller Bodil Bjørklund: 94 79 52 50

Hva er kurs i mestring av belastning?

Hva er kurs i mestring av belastning?
Mange voksne mennesker opplever i lengre eller kortere perioder at livet er ekstra utfordrende. Likevel kan det være vanskelig å søke hjelp. Kurs i mestring av belastning er for deg som ønsker å lære metoder for å møte og håndtere utfordringer i livet.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg over 18 år som opplever livet som utfordrende og ønsker å lære seg teknikker for å gjøre sin hverdag bedre.

Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære metoder og teknikker som du kan bruke for å håndtere vanskeligheter i arbeid- og privatlivet.
 • Du vil lære mer om sammenhengen mellom belastninger og stress og hvordan dine tanker og måter å håndtere det på påvirker deg.  

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs.
 • Kurset går over 10 uker – en samling per uke.
 • Hver kursdag 2,5 time med innlagte pauser.
 • Vi bruker kursboka: «Å mestre belastning» gjennom hele kurset.
 • Før kursstart blir du innkalt til en forsamtale for å finne ut om dette er et kurs som vil være til nytte for deg.

Pris

Kursboka «Å mestre belastning» koster 500,-

Ønsker du å bli kontaktet for å finne ut av om dette er noe for deg?

Du kan benytte deg av vårt elektroniske skjema. Etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager. 

Last ned vår brosjyre her.

Angstmestringskurs

Hva er kurs i angstmestring?

Kurset er et tilbud til deg som har angst og som opplever at angsten påvirker deg i hverdagen. Kurset inneholder veiledning i måter å forstå og håndtere angst. Kurset inneholder både undervisning og øving.

Hvem er kurset for?

 • Kurset er for deg over 18 år som opplever at angsten påvirker deg negativt.  
 • Du ønsker å lære seg teknikker for å gjøre sin hverdag bedre.

Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære om hva angst er.
 • Du vil lære metoder for å håndtere angst.
 • Du vil lære om tanke- og handlingsmønstre som kan opprettholde og forsterke din angst.

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

·         Kurset blir ledet av godkjente kursledere.

·         Kurset består av fem samlinger.

·         Det er inntil åtte deltakere på hvert kurs.

·         Før kursstart blir du innkalt til en forsamtale for å finne ut om dette er et kurs som vil være til nytte for deg.

Pris

·         Kurset er gratis.

 

Ønsker du å bli kontaktet for å finne ut av om dette er noe for deg?

Du kan benytte deg av vårt elektroniske skjema etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager. 

Last ned vår brosjyre her. 

Inspirasjonskurs i hverdagsglede

Hva er kurs i hverdagsglede?
Ønsker du verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet?  Hverdagsglede handler om de små, enkle grepene du selv kan gjøre. Fokus rettes mot fem aktiviteter som kan bidra til å fremme god helse og livskvalitet.
 
Hvem er kurset for?
 • Kurset passer for alle over 18 år ønsker hjelp til å gjøre endringer i livet.
Hva lærer jeg på kurset?
 • Du vil lære metoder og verktøy som du kan bruke i hverdagen for å få mer hverdagsglede og livskvalitet.
 • Du vil lære om sammenhengen mellom det du gjør i hverdagen og hvordan det påvirker deg som menneske.

Hva forventer vi av deg?

 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.
 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
Hva kan du forvente av oss?
 • Alle kursholdere har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset.
Praktiske opplysninger
 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Kurset består av seks samlinger.
 • Hver samling varer to timer.
 • Kurset har oppstart i januar. 
Pris
 • Kursheftet «5 grep for økt hverdagsglede» koster 250 kr.
Påmelding:
Du kan benytte deg av vårt elektroniske skjema etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager.            
Last ned vår brosjyre her. Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse, med midler fra Extrastiftelsen.

Kurs i depresjonsmestring 11. mars og 16. september

Hva er kurs i depresjonsmestring?

 • Du vil få opplæring i ulike metoder og teknikker du kan bruke for å bli bedre fra din depresjon og redusere tilbakefall. 
 • Du vil lære om forebygging av depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn. 
 • Kurset vil gi deg kunnskap om hva depresjon er og hvordan du kan bedre den psykiske helse.
 •  Du vil lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg over 18 år som opplever at livet i perioder kan bli vanskelig, og som ønsker å lære seg teknikker for å ikke bli dårligere.

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs.
 • Kurset går over 10 uker.
 • Hver kursdag 2,5 time med innlagte pauser.
 • Vi bruker kursboka: «Å mestre depresjon» gjennom hele kurset.
 • Før kursstart blir du innkalt til en forsamtale for å finne ut om dette er et kurs som vil være til nytte for deg.

Pris

Kursboken «Å mestre depresjon» koster 500,-

Ønsker du å bli kontaktet for å finne ut av om dette er noe for deg?

Da kan du benytte deg av vårt elektroniske skjema. Etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager. 

Last ned vår brosjyre her.

Søvnkurs 5. februar og 23. september

Hva går søvnkurset ut på? 

Mange opplever søvnproblemer i ulik grad og ved å delta på søvnkurset er målet å bedre din søvnkvalitet, og øke bevisstheten om ulike faktorer som påvirker søvnen din.
I dette kurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer, samt hva du kan gjøre for å bedre søvn. 

Mål: 

I søvnkurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer. Du vil også få kunnskap om hva du kan gjøre for å bedre søvnen din. Du vil læremetoder og teknikker for å bedre søvnen. Hjemmeoppgaver og utprøving av hva du lærer er en viktig del av kurset.

Målet med kurset:

Målet er å få bedret søvn, og kunnskap om benyttelsen av ulike metoder.

Praktiske opplysninger:

Det er 8 - 14 deltakere på hvert kurs, og kurset holdes på Horsters Minde. Det ligger i krysset Mathiesensgt./Kirkegt. Kurset vil gå over 5 kvelder, 1 gang i uken klokken 13:30 - 15:30. Boka "Min søvndagbok" blir utdelt første kursdag, og skal brukes aktivt gjennom kurset. Det er 1 oppfølgingsmøte ca 1 måned etter avsluttet kurs. Kurset er gratis.      

Ønsker du å bli kontaktet for å finne ut av om dette er noe for deg?

Du kan benytte deg av vårt elektroniske skjema etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager.              

Last ned vår brosjyre her.                              

Kurs i pasientrettigheter 5. februar og 21. april

Velkommen til vårt nye kurs!

Kurs i pasientrettigheter er et samarbeid med Kompetansebank for psykisk helse- og ruserfaring og pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland. På kurset vil du vil få Informasjon om Kompetansebanken og Pasient- og brukerombudet, dine pasient- og brukerrettigheter i kommunene, med mer. Mer informasjon om kursinnholdet kommer etter vårt dialogmøte den 5. februar.  Kurset er for alle som har interesse for pasientrettigheter eller ønsker å vite mer om temaet uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. Kurset er gratis og alle deltakere får kursbevis.

Les mer om kurset og påmelding her. 

Kurs i brukermedvirkning 13. mai

Vi setter opp nye kursdatoer for kurs i brukermedvirkning i løpet av januar 2020. Du kan allerde nå melde din interesse for å delta på kurset ved å bruke skjemaet på denne siden.

På kurset vil du vil få Informasjon om kompetansebanken, hva er brukermedvirkning, om tilbud i kommunene, hvordan bruke dine erfaringer i møte med helsetjenesten, empowerment med mer. Kurset er uforpliktende og alle får kursbevis. Kurset er for alle som har interesse for brukermedvirkning eller ønsker å vite mer om hva det er uavhengig fag- og erfaringsbakgrunn. Kurset er gratis.

 

Golfkurs

Hva er golfkurs?

 • Du får opplæring i golf som sport, med mål om at du tilegner deg tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne mestre spillet på egenhånd og kunne ha glede av aktiviteten i din egen fritid.
 • Du vil lære om regler for spill på bane, tekniske øvelser for å mestre ulike golfslag, i tillegg til at du deltar på jevnlige treninger sammen med de andre deltagerne, sommer som vinter.
 • Det legges stor vekt på å skape et godt miljø preget av samhold, trivsel og motivasjon for læring.

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har psykisk helse- og/eller rusutfordringer som har et ønske om å komme deg ut i fysisk aktivitet med mulighet for å mestre nye utfordringer og stifte nye bekjentskaper.

Hva forventer vi av deg?

 • Du deltar jevnlig på treninger.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Instruksjon fra frivillige fra Mjøsen Golfklubb og ansatte i tjenesteområdet.
 • Alle ansatte har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning gjennom kurset.

Praktiske opplysninger:

 • Kurset blir ledet av instruktører fra Mjøsen golfklubb, sammen med ansatte fra psykisk helsearbeid- og rusomsorg.
 • 8 til 12 deltakere på hver trening.
 • Fast kursdag er tirsdager fra klokken 11:00-15:00.
 • Snakk gjerne med oss på forhånd for å finne ut om dette er et kurs som vil være til nytte og glede for deg.

Pris:

Gratis

Ønsker du å ta kontakt om kurset?

Ring oss på 61 05 99 30, eller kom innom Villa Utsikten, Storgata 9b.

Du kan benytte deg av vårt elektroniske skjema etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager.              

For mer informasjon om golf som terapi se her: https://golfsomterapi.no/