Når kommunikasjonen blir utfordrende

Utfordringer med språk og språkforståelse er et vanlig symptom på demenssykdom. Under kan du få tips og råd som kan hjelpe i kommunikasjon med personer med demens. 

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelsen her

Om å ta vare på seg selv

For å ha overskudd til å ta vare på andre, er det viktig å ta vare på seg selv. Vi anbefaler åpenhet rundt demenssykdom i familie og nettverk. Ta gjerne kontakt med miljøbehandlingsteamet eller hukommelsesteam for informasjon, råd og veiledning om aktuelle tilbud og muligheter. Under finner du mer informasjon om viktigheten av det å ta vare på seg selv som pårørende, og generell informasjon om pårørendetilbud som vi også tilbyr på Lillehammer. 

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelsen her.

Les mer på Aldring og Helse her

Pårørende til yngre personer med demens

Demenssykdom kan også ramme yngre personer. Når demenssykdom rammer yngre, kan det ofte føles som et sjokk. Det medfører utfordringer i forhold til yrkesliv, familie og relasjoner, både for den som blir rammet, og de rundt. Her kan du lese mer om demens med tidlig debut, og vi oppfordrer personen selv og pårørende til å ta kontakt med hjelpeapparatet så tidlig som mulig, enten miljøbehandlingsteamet eller hukommelsesteam.

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelsen her

Ung pårørende

Som barn og unge kan det være særlig vanskelig når en forelder blir rammet av en demenssykdom. Under ligger det flere nettsider med informasjon om det å være ung pårørende. Miljøbehandlingsteamet og hukommelsesteam kan bistå med å gi informasjon, veiledning og praktisk bistand i kontakt med skole, fritidsaktiviteter og øvrig nettverk for å fremme forståelse i en krevende situasjon. 

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelsen her

Nettside for barn som pårørende, Hvem ser megher

Nettside for ungdom og unge voksne, Tid til ung,  her

Kurs for ungdom og unge voksne, Aldring og Helse - Tid til å være ung, her