Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenester


 

Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune består av 4 avdelinger. Nord, sør, øst og vest og  praktisk bistand hjemmehjelp. I tillegg er bokollektivene som er lokalisert på servicesentrene Søre Ål, Gartnerhagen og Skårsetlia, også organisert under Hjemmetjenesten. Dette er avdelinger som tilbyr langtidsopphold i institusjon, organisert i mindre enheter tilrettelagt for personer med demens. 

Avdelingene har ansatte med kompetanse innen fagfeltet demens. Det tilstrebes å organisere arbeidet som egne arbeidslister, for å sikre mest og best mulig kontinuitet i bistanden, og dermed kunne bidra til å opprettholde egenmestringsevnen lengst mulig.

Personell gjennomfører også kartlegging og tester for kognitiv funksjon ved behov.
Det jobbes etter prinsipper for personsentrert omsorg. Gjennom tildeling av primærkontakt, fokus på kontinuitet i tjenesten og tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører, skal det bidra til å opprettholde livskvalitet og opplevelse av mestring hos hjemmeboende personer med demens.

Pårørendearbeid: Det er primærkontakten som holder kontakten med hovedpårørende, og pårørende blir inkludert i alle samarbeidene arenaer. 

Tjenesten er søknadspliktig.

Vil du lese mer om tjenesten hjemmesykepleie, kan du trykke her

Denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skjema

Publisert | Oppdatert 27. april 2021