Avlastningsopphold i institusjon

Gis i situasjoner der pårørende har et betydelig og vedvarende omsorgsansvar.
Avlastning er et viktig tiltak i pårørendeomsorgen, da det å kunne få fri fra omsorgsoppgaver for en periode kan bidra til at pårørende kan fortsette å stå i omsorgssituasjonen.

Hensikten med oppholdet er å avlaste pårørende. Avlastningen skal gjøre det mulig for pårørende å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.

Tjenesten avlastning innebærer ikke en helsemessig observasjon/vurdering, opptrening eller behandling av pasienten. Dersom oppholdet har en målsetting utover avlastning, skal det fattes vedtak om korttidsopphold, som er en betalingspliktig tjeneste.

Under avlastningsoppholdet får personen med demens tilrettelegging og bistand til personlig hygiene, måltider, utdeling av medisiner, sårstell og sosiale aktiviteter, ut fra den enkeltes behov.
Det er mulighet for kjøp av hår- og fotpleie.

Det er fastlegen som har ansvaret for medisinsk behandling/oppfølging under avlastningsoppholdet. 

Tjenesten er gratis.

Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold i institusjon er et målrettet og tidsavgrenset opphold, og et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengt mulig. 
Hovedfokus skal være rettet mot funksjonsnivå og mestring.

Plassene brukes i vesentlig grad til følgende oppgaver:

 • Pasienter som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging i institusjon i en periode etter utskrivelse fra sykehus. Pasienten skal være ferdig utredet og behandlet for den akutte sykdommen som førte til sykehusinnleggelse
 • Opptrening og rehabilitering
 • Døgnkontinuerlig observasjon/kartlegging og vurdering av funksjonsevne for å bedre kunne avklare videre tjenester
 • Terminalpleie
 • Akutt krise i hjemmet og hvor alle tiltak er utprøvd av hjemmetjenesten

 

Langtidsopphold i institusjon – Lillehammer helsehus

Langtidsplass i institusjon er et bo- og behandlingstilbud ved Lillehammer helsehus som varer så lenge behovet er tilstede.

Tilbudet er lovregulert og inneholder

 • Nødvendig hjelp til personlig hygiene
 • Måltider
 • Medisiner/medisinsk forbruksmateriell
 • Legetilsyn
 • Tannhelsetjeneste
 • Fotpleie
 • Ergo- og fysioterapi
 • Sosiale aktiviteter

Les mer om Lillehammer helsehus her

Bokollektiv på Gartnerhagen

Gartnerhagen bo- og servicesenter ligger sentralt litt nord for sentrum og består av 29 leiligheter og et bokollektiv med 16 plasser for personer med demens. De som bor i bokollektivet, er tildelt en institusjonsplass, tilsvarende en sykehjemsplass.

For mer informasjon trykk her

Bokollektiv i Skårsetlia

Skårsetlia bo- og servicesenter er et bokollektiv for personer med demens hvor det bor 12 personer. De som bor i bokollektivet, er tildelt en institusjonsplass, tilsvarende en sykehjemsplass. Senteret har kafé, frisør og fotpleie.
På senteret foregår det ulike aktiviteter som for eksempel bingo, arbeidsstue, lesestund og allsang.

For mer informasjon trykk her

Bokollektiv på Søre Ål

På Søre Ål bo- og servicesenter er det et bokollektiv med 12 plasser for personer med demens. De som bor i bokollektivet, er tildelt en institusjonsplass, tilsvarende en sykehjemsplass.

For mer informasjon trykk her