Kommunestyret
20.06.2019 kl. 09.00
Birkebeinersalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2019 FRITAK - EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis (2)
56/2019 INNKJØPSREGLEMENT FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (2) Vis (2)
57/2019 UTFYLLENDE KRAV TIL ANSKAFFELSER SOM LILLEHAMMER KOMMUNE GJØR MED HJEMMEL I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Vis (2)
58/2019 UTVIKLINGSPLAN FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE 2019-2023 Vis (1) Vis (2)
59/2019 POLITISK ORGANISERING 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (6)
60/2019 VETERANPLAN 2019 - 2023 Vis (1) Vis (2)
61/2019 INTERPELLASJON - BOLIGPRISUTVIKLING I LILLEHAMMER Vis (3)
62/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (3) Vis (2)
63/2019 KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) Vis (18) Vis Vis (4)
64/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2022 (2030) Vis (16) Vis Vis (5)
65/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 213 FÅBERGGATA KRYSS LØKKEGATA OG TOMTEGATA Vis (3) Vis (1)
66/2019 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØRSTADMOEN SKOLE OG JOREKSTAD Vis (4) Vis (2)
67/2019 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSENDRING - NEVRA APARTHOTELL - GNR/BNR 66/27 M.FL Vis (3) Vis (1)
68/2019 MULIGHETSSTUDIE - OLYMPISKE-/ PARALYMPISKE VINTERLEKER - LILLEHAMMER 2030 Vis (11) Vis (3)
69/2019 SENTER FOR INFORMASJONSSIKKERHET I NORSKE KOMMUNER - KOMMUNE-CSIRT Vis (2)
70/2019 INTERPELLASJON - ERKLÆRING AV KLIMAKRISE
71/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "SELSKAPSKONTROLL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS" Vis (1)
72/2019 NOTAT FRA INNLANDET REVISJON IKS OM "LILLEHAMMER SOM VINTERIDRETTSDESTINASJON" Vis (1)
73/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 30.4.2019 Vis (1)